Ερευνητές του Radboud University Nijmegen στην Ολλανδία κατόρθωσαν να κάνουν πράξη την ανάγνωση του ανθρώπινου εγκεφάλου, κάτι που μέχρι τώρα βλέπαμε μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας…

Κάνοντας χρήση μαγνητικoύ τομογράφου και ειδικού μαθηματικού μοντέλου που ανέπτυξαν, οι επιστήμονες μπορούσαν να αποκωδικοποιούν τα γράμματα που κοιτούσε κάθε φορά ο χρήστης και να διαβάζουν με αυτόν τον τρόπο τη σκέψη του.

Αυτό που έκαναν ήταν να χωρίσουν (νοητά) τον οπτικό του φλοιό σε έναν πίνακα 1200 μικρών κύβων τα οποία


Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

άναβαν τυχαία κάθε φορά που ο χρήστης κοιτούσε ένα συγκεκριμένο γράμμα. Όπως διαπίστωσαν, τα μοτίβα αυτά δεν ήταν τελικά και τόσο τυχαία αλλά σχηματίζονταν ξανά και ξανά με την εμφάνιση των ίδιων γραμμάτων.

Στη συνέχεια δίδαξαν το μοντέλο τους ποιο μοτίβο αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα με αποτέλεσμα την επόμενη φορά το τελευταίο να μπορεί να αντιλαμβάνεται ποιο γράμμα κοιτά κάθε φορά ο χρήστης.

Στόχος των επιστημόνων είναι να εξελίξουν τη μέθοδό τους, καθιστώντας την ικανή να ανακατασκευάζει όχι μόνο γράμματα αλλά και ανθρώπινα πρόσωπα.